Piotr Becker - ginekolog i położnik

Po stażu podyplomowym w 1978 podjąłem pracę w Klinice Ginekologii Zachowawczej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w Szpitalu Wojskowym przy ulicy Piotra Skargi w Szczecinie. W 1980 uzyskałem I stopień specjalizacji w ginekologii i położnictwie a w 1984 II stopień i tytuł specjalisty. Od 1984 r. podjąłem pracę w lecznictwie otwartym pełniąc jednocześnie dyżury w Szpitalu Wojskowym i w Szpitalu przy Unii Lubelskiej. Od 1991 r. prowadzę prywatną praktykę ginekologiczno-położniczą w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 13/1. Jestem współwłaścicielem NZOZ „Be-Wa MED” który przyjmuje pacjentki w ramach kontraktu z NFZ. Pełnię również dyżury na oddziałach ginekologiczno-położniczych w szpitalach w Goleniowie i Barlinku.